lv   en   ru 
Komercbanku un investīciju šķīrējtiesa

Komercbanku un investīciju šķīrējtiesas atrunas paraugteksts.

„Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma vai kas skar to, tā pārkāpšanu, izbeigšanu, izpildi vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Komercbanku un investīciju šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, latviešu valodā, rakstveida procesā, viena šķīrējtiesneša sastāvā, kuru izvēlas prasītājs.”

Šķīrējtiesas atrunas paraugtekstam ir tikai ieteikuma raksturs.

Puses var izmainīt šķīrējtiesas klauzulu, neietverot vai pievienojot tai:

1) šķīrējtiesnešu skaits _________ (viens vai trīs);

2) šķīrējtiesas valoda ___________;

3) šķīrējtiesas procesa vieta _____________;

4) rakstveida vai mutvārdu process.


 
© 2012 - 2015 www.sktiesa.lv. E-pasts: Mājas lapa no: Dators x Dizains
 
Komercbanku un investīciju šķīrējtiesa