lv   en   ru 
Komercbanku un investīciju šķīrējtiesa

Komercbanku un investīciju šķīrējtiesas atrunas paraugteksts.

„Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma vai kas skar to, tā pārkāpšanu, izbeigšanu, izpildi vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Komercbanku un investīciju šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, latviešu valodā, rakstveida procesā, viena šķīrējtiesneša sastāvā, kuru izvēlas prasītājs.”

Šķīrējtiesas atrunas paraugtekstam ir tikai ieteikuma raksturs.

Puses var izmainīt šķīrējtiesas klauzulu, neietverot vai pievienojot tai:

1) šķīrējtiesnešu skaits _________ (viens vai trīs);

2) šķīrējtiesas valoda ___________;

3) šķīrējtiesas procesa vieta _____________;

4) rakstveida vai mutvārdu process.


 
© 2012 - 2015 www.sktiesa.lv. E-pasts: Mājas lapa no: Dators x Dizains
 
Komercbanku un investīciju šķīrējtiesa