lv   en   ru 
Komercbanku un investīciju šķīrējtiesa

Priekšrocības ko sniedz šķīrējtiesa.

Kas tad ir šķīrējtiesa?


Ātra, taisnīga, kvalitatīva strīdus izšķiršana veicina ekonomisko attiecību stabilizēšanos un uzlabo biznesa vidi. Tiesiskās aizsardzības būtisku procedūras daļu aizņem mūsdienīgi tiesiska regulējuma izveidošana biznesa attīstības veicināšanai eiropeiskā izpratnē. Strīdus izšķiršanā šķīrējtiesas attīstība kļuvusi par nepieciešamu faktoru valsts ekonomiskās un tiesiskās vides sakārtošanai.


Vēsturiskais aspekts

Visu laiku turpinās efektīvas komercstrīdu risināšanas metodes meklēšana. Darījumu pasaule ir atzinusi vairākas alternatīvas strīdu risināšanas metodes.

 

Tās ir:

  • strīdu izšķiršanu ar valsts institūciju palīdzību;
  • strīdu izšķiršanu ārpus valsts iestādēm jeb tā sauktā alternatīvā domstarpību atrisināšanā.

Savukārt strīdu izšķiršanu ārpus valsts tiesu iestādēm var realizēt kā:

  • samierināšanu;
  • starpniecība strīdu risināšanā;
  • arbitrāžā un šķīrējtiesā.

 
© 2012 - 2015 www.sktiesa.lv. E-pasts: Mājas lapa no: Dators x Dizains
 
Komercbanku un investīciju šķīrējtiesa