lv   en   ru 
Komercbanku un investīciju šķīrējtiesa

Priekšrocības ko sniedz šķīrējtiesa.

Kas tad ir šķīrējtiesa?


Ātra, taisnīga, kvalitatīva strīdus izšķiršana veicina ekonomisko attiecību stabilizēšanos un uzlabo biznesa vidi. Tiesiskās aizsardzības būtisku procedūras daļu aizņem mūsdienīgi tiesiska regulējuma izveidošana biznesa attīstības veicināšanai eiropeiskā izpratnē. Strīdus izšķiršanā šķīrējtiesas attīstība kļuvusi par nepieciešamu faktoru valsts ekonomiskās un tiesiskās vides sakārtošanai.


Vēsturiskais aspekts

Visu laiku turpinās efektīvas komercstrīdu risināšanas metodes meklēšana. Darījumu pasaule ir atzinusi vairākas alternatīvas strīdu risināšanas metodes.

 

Tās ir:

  • strīdu izšķiršanu ar valsts institūciju palīdzību;
  • strīdu izšķiršanu ārpus valsts iestādēm jeb tā sauktā alternatīvā domstarpību atrisināšanā.

Savukārt strīdu izšķiršanu ārpus valsts tiesu iestādēm var realizēt kā:

  • samierināšanu;
  • starpniecība strīdu risināšanā;
  • arbitrāžā un šķīrējtiesā.

 
© 2012 - 2015 www.sktiesa.lv. E-pasts: Mājas lapa no: Dators x Dizains
 
Komercbanku un investīciju šķīrējtiesa